ثبت نام تور صنعتی

ضمن تشکر از ثبت نام شما خبرنگار گرامی؛ برنامه تور بازدید صنعتی در سایت دو(کنگان) دوشنبه صبح جهت خبرنگاران محترم قبل از نشست خبری تدارک دیده شده است. با ‍اسخ به سوالات ما را راهنمایی نمایید. شماره تماس رانندگان متعاقبا پیامک خواهد شد.
*
*
*
**