چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۲۴

فیلم

فیلم روز جهانی کار و کارگر
همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه 95 از کارگران بزرگترین منطقه اقتصادی کشور تجلیل شد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵
مجتمع بندری پارس؛ مزیت سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارس
مجتمع بندری پارس با 25 پست اسکله شامل 10 پست اسکله خدماتی و 15 پست اسکله ویژه صادرات محصولات پتروشیمی از مزیت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس محسوب می شود.
شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۵
8529,5340