سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۴۷

فیلم

فیلم روز جهانی کار و کارگر
همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه 95 از کارگران بزرگترین منطقه اقتصادی کشور تجلیل شد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵
8529