شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۱۸:۵۸

پادکست

امور ورزش منطقه ویژه پارسکسب عنوان نخبه جهان اسلام توسط مدیر عامل سازمان منطقه ویژه

 

 

آتش نشانان منطقه

 

 

 

مصاحبه با قائم مقام سازمان منطقه ویژه پارس

 

احداث بزرگترین پارک خانوادگی ساحلی استان بوشهر در شهر نخل تقی


 

مانور دوسالانه شرایط اضطراری فرودگاه بین المللی خلیج فارس

 

بازدید سرمایه گذاران خارجی از عسلویه

 

 

اشتغال نیروهای بومی در منطقه

 

 

صادرات منطقه ویژه پارس

 

 

توسعه انسانی منطقه ویژه پارس

 

 

دانشنامه تقطیر

 

 

مصاحبه با اهالی روستای سهمو جنوبی

 

 

 جاذبه گردشگری بندر نخل تقی

 

طرح جامع سلامت منطقه ویژه پارس

 

گفت و گو با رییس آتش نشانی منطقه ویژه پارس

 

 

معرفی بندر نخل تقی1

 

 

دانشنامه بهداشت حرفه ای

طرح ورزش همگانی سازمان منطقه ویژه پارس