افتتاح فاز 1 عسلویه با حضور محمد خاتمی رییس جمهور وقت