دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۲:۱۷
جزییات خبر

بازدید معاون وزیر نفت از منطقه ویژه پارس

(پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵) ۱۱:۳۲

هلی‌پورت و آشیانه هلی‌کوپتری فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس ،سامانه اطلاعات مکانی ،میدان خلیج فارس منطقه ویژه پارس و نیروگاه فرودگاه بین المللی خلیج فارس با حضور حبیب الله بی طرف معاون وزیر نفت به بهره برداری رسید.

افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 36
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 35
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 34
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 30
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 29
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 28
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 27
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 26
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 25

افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 23
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 22
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 19
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 17
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 16
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 14
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 13

افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 12
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 11
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 10
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 9
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 8
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 7
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 6
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 3
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 2
افتتاح پروژه های منطقه ویژه پارس با حضور معاون وزیر نفت 1
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید