مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

تعمیر، نگهداری واصلاح شبکه kv20 وشبکه برق فضاهای شهری وروشنایی معابر در سطح منطقه پارس یک

مناقصه

97/35

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید :
الف )عنوان مناقصه: تعمیر، نگهداری واصلاح شبکه kv20 وشبکه برق فضاهای شهری وروشنایی معابر در سطح منطقه پارس یک
ب ) شماره مناقصه :35/97
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال): 36.001.550.911ریال
ج) نماینده کارفرما: مدیریت خدمات شهری

چ ) مدت اجرای کار: 12ماه
ح)شرایط متقاضیان : 1-دارا بودن گواهینامه صلاحیت با حداقل پایه 5 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور 2-  دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   3- دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده سال 96 یا سال 95 توسط حسابدار رسمی، مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران

خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 1.800.100.00 ریال(که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR دریافت نمایند.مهلت تحویل برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات تا ساعت 14:00مورخ 29/02/1398 و محل تحویل ساختمان همایش های خلیج فارس - طبقه اول-دبیرخانه کمیسیون مناقصات یا دفتر مرکزی تهران به نشانی زیر می باشد. بدیهی است به اسناد و مدارکی که ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر تحویل نمایند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی : استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، کد پستی 7511811369
تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137

تهران، خیابان جمهوری، بین شیخ هادی و حافظ، کوچه یغما، ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت، طبقه سوم، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

021-66709298