مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت های 1 و2و4و5

مناقصه

98/04 - 98/05- 98/06 - 98/07

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت های 1 و2و4و5

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد، خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز منطقه پارس یک به شرح مناقصه‌های جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی  به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید :

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

04/98

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 1

77,942,118,040

3,059,000,000

05/98

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 2

66,936,665,838

2,839,000,000

06/98

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 4

60,248,165,253

2,705,000,000

07/98

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 5

30,848,282,784

1,543,000,000

شرایط شرکت در مناقصه :

1- دارا بودن گواهینامه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کد “خدمات فضای سبز”

دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق :

1- سایت سازمان به نشانی WWW.PSEEZ.IR 2- دبیر خانه کمیسیون مناقصات 3-پایگاه ملی مناقصات کشور HTTP://IETS.MPORG.IR

لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

محل تحویل مدارک ارزیابی کیفی:

1-    استان بوشهر، عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ساختمان همایش‌های خلیج فارس، طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات - تلفن : 4- 2150 0773137      نمابر : 07731372155

2-    تهران، خیابان جمهوری، بین شیخ هادی و حافظ، کوچه یغما، ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران، طبقه سوم، اطاق 346 - تلفن : 66709298-021

آخرین مهلت تحویل مدارک:

ساعت 00 : 12 روز یکشنبه   مورخ   05/03/98