مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

98/40

منطقه ویژه انرژی پارس

منطقه ویژه انرژی پارس

تک مرحله ای

امور پیمانکاری

خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ​

            

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید:
الف )عنوان مناقصه: خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی سازمان منطقه ویژه  اقتصادی انرژی پارس

ب ) شماره مناقصه :40/98
ت) محل اجرای کار:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ث)مبلغ برآورد(ریال): 273.745.678.361ریال
ج) نماینده کارفرما: مدیریت حراست ارشد

چ ) مدت اجرای کار: 12ماه
ح)شرایط متقاضیان : 1- دارا بودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کد خدمات عمومی 2- دارا بودن تاییدیه صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت

خ)ارایه سپرده نقدی یا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 7.443.000.000 ریال(که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برگه های ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق همین سایت یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR دریافت نمایند.مهلت تحویل برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات تا ساعت 14:00مورخ 03/12/1398 و محل تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات و یا دفتر تهران به آدرس های زیر می باشد. بدیهی است به اسناد و مدارکی که ناقص بوده یا پس از پایان مهلت مقرر تحویل نمایند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد کرد.ارائه مدارک وسوابق مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
نشانی :
1- استان بوشهر،عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،ساختمان همایش های خلیج فارس،طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون مناقصات کد پستی7511811369 تلفن کمیسیون مناقصات: 2154-2150-0773137 دورنگار:2155-0773137
2- تهران، خیابان جمهوری،بین شیخ هادی و حافظ، کوچه یغما، ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران، طبقه سوم، اطاق 346 - تلفن : 9-66704021-021 داخلی 2298