مانور تصادفات جاده ای و نجات مصدوم از خودروهای سبک و سنگین

(چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱) ۱۱:۳۳

مانور تصادفات جاده ای و نجات مصدوم از خودروهای سبک و سنگین صبح امروز چهارشنبه(8 تیرماه) با حضور نیروهای آتش نشانی منطقه ویژه پارس برگزار شد.


مانور نجات آتش نشانی منطقه 34
مانور نجات آتش نشانی منطقه 33
مانور نجات آتش نشانی منطقه 32
مانور نجات آتش نشانی منطقه 31
مانور نجات آتش نشانی منطقه 30
مانور نجات آتش نشانی منطقه 29
مانور نجات آتش نشانی منطقه 27
مانور نجات آتش نشانی منطقه 26
مانور نجات آتش نشانی منطقه 25
مانور نجات آتش نشانی منطقه 24
مانور نجات آتش نشانی منطقه 23
مانور نجات آتش نشانی منطقه 22
مانور نجات آتش نشانی منطقه 21
مانور نجات آتش نشانی منطقه 20
مانور نجات آتش نشانی منطقه 19
مانور نجات آتش نشانی منطقه 18
مانور نجات آتش نشانی منطقه 17
مانور نجات آتش نشانی منطقه 16
مانور نجات آتش نشانی منطقه 15
مانور نجات آتش نشانی منطقه 14
مانور نجات آتش نشانی منطقه 13
مانور نجات آتش نشانی منطقه 12
مانور نجات آتش نشانی منطقه 11
مانور نجات آتش نشانی منطقه 10
مانور نجات آتش نشانی منطقه 9
مانور نجات آتش نشانی منطقه 8
مانور نجات آتش نشانی منطقه 7
مانور نجات آتش نشانی منطقه 6
مانور نجات آتش نشانی منطقه 5
مانور نجات آتش نشانی منطقه 4
مانور نجات آتش نشانی منطقه 3
مانور نجات آتش نشانی منطقه 2
مانور نجات آتش نشانی منطقه 1
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید