دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ ۲۱:۴۱
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۹ ۳,۳۷۲   کاربر ۴,۳۹۳   صفحه
۱۲/۰۸ ۱,۴۶۴   کاربر ۲,۲۰۴   صفحه
۱۲/۰۷ ۱,۳۳۳   کاربر ۲,۲۴۹   صفحه
۱۲/۰۶ ۱,۰۱۱   کاربر ۱,۵۷۳   صفحه
۱۲/۰۵ ۱,۰۶۰   کاربر ۱,۶۶۹   صفحه
۱۲/۰۴ ۱,۲۸۹   کاربر ۲,۰۹۲   صفحه
۱۲/۰۳ ۱,۲۹۰   کاربر ۲,۲۵۰   صفحه
۱۲/۰۲ ۱,۲۶۶   کاربر ۲,۱۴۵   صفحه
۱۲/۰۱ ۱,۳۴۶   کاربر ۲,۳۸۶   صفحه
۱۱/۳۰ ۱,۴۶۳   کاربر ۲,۵۸۵   صفحه
۱۱/۲۹ ۱,۳۵۲   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۱۱/۲۸ ۱,۰۹۹   کاربر ۱,۷۵۷   صفحه
۱۱/۲۷ ۱,۵۶۰   کاربر ۲,۷۳۷   صفحه
۱۱/۲۶ ۱,۳۹۶   کاربر ۲,۲۴۰   صفحه
۱۱/۲۵ ۱,۳۵۰   کاربر ۲,۳۸۹   صفحه
۱۱/۲۴ ۱,۶۷۷   کاربر ۲,۹۱۷   صفحه
۱۱/۲۳ ۱,۵۱۵   کاربر ۲,۶۲۶   صفحه
۱۱/۲۲ ۱,۰۸۷   کاربر ۱,۸۵۹   صفحه
۱۱/۲۱ ۱,۱۶۲   کاربر ۲,۰۰۸   صفحه
۱۱/۲۰ ۱,۳۴۲   کاربر ۲,۲۳۰   صفحه
۱۱/۱۹ ۱,۳۷۲   کاربر ۲,۱۹۱   صفحه
۱۱/۱۸ ۱,۴۹۲   کاربر ۲,۶۸۵   صفحه
۱۱/۱۷ ۱,۵۰۸   کاربر ۲,۴۹۱   صفحه
۱۱/۱۶ ۱,۴۱۵   کاربر ۲,۵۵۸   صفحه
۱۱/۱۵ ۱,۱۴۳   کاربر ۱,۸۱۹   صفحه
۱۱/۱۴ ۱,۷۸۹   کاربر ۲,۵۸۶   صفحه
۱۱/۱۳ ۱,۵۸۰   کاربر ۲,۵۴۹   صفحه
۱۱/۱۲ ۱,۵۹۱   کاربر ۲,۷۹۲   صفحه
۱۱/۱۱ ۱,۶۹۰   کاربر ۲,۷۵۵   صفحه
۱۱/۱۰ ۱,۷۲۵   کاربر ۲,۹۴۲   صفحه
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۴۴۴,۲۰۱ ۹۷ %
ROM
ROM
۹۳,۶۳۲ ۱ %
CHN
CHN
۶۵,۲۸۵ ۱ %
ZZZ
ZZZ
۳۳,۶۷۱ ۰ %
USA
USA
۲۹,۲۵۶ ۰ %
DEU
DEU
۱۵,۸۴۴ ۰ %
RUS
RUS
۱۰,۳۵۵ ۰ %
UKR
UKR
۷,۸۵۱ ۰ %
FRA
FRA
۶,۴۱۳ ۰ %
GBR
GBR
۳,۷۱۹ ۰ %
IND
IND
۳,۴۳۸ ۰ %
POL
POL
۳,۰۰۲ ۰ %
CAN
CAN
۲,۱۳۳ ۰ %
NLD
NLD
۱,۹۵۶ ۰ %
DNK
DNK
۱,۷۹۶ ۰ %
KOR
KOR
۱,۶۶۴ ۰ %
ITA
ITA
۱,۳۸۰ ۰ %
JPN
JPN
۱,۲۵۶ ۰ %
BRA
BRA
۱,۲۰۲ ۰ %
PHL
PHL
۱,۱۱۴ ۰ %
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۰۲,۱۸۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۲۹,۴۵۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۴۶,۴۶۸ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۱۵,۸۷۷ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۰۰,۵۳۵ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۸۸,۰۹۳ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۷۴,۹۹۴ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۵۵,۸۵۸ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۵۲,۰۰۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۴۴,۸۸۵ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۳۱,۹۵۳ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۴۰,۸۹۲ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۲۳,۵۷۴ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۰۱,۰۳۷ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۰۵,۰۷۶ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۸۸,۶۴۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۱۹,۶۴۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۹۹,۷۵۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۹۷,۴۰۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۸۳,۷۸۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۸۳,۸۰۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۸۵,۰۳۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۶۹,۶۰۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۷۸,۹۷۵ ۴ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸,۲۸۲,۱۸۹ ۹۶ %
Windows 7 ۲۱۰,۱۶۹ ۲ %
Linux ۷۷,۵۹۳ ۱ %
XP ۲۹,۸۹۲ ۰ %
Windows 8 ۲۳,۰۳۸ ۰ %
Windows 10 ۱۹,۱۰۴ ۰ %
iOS ۱۵,۴۹۶ ۰ %
Android ۷,۱۶۸ ۰ %
Vista ۴,۶۴۲ ۰ %
Windows 2003 ۸۸۲ ۰ %
FreeBSD ۱۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مناقصه ۱,۱۰۹
مناقصات ۹۴۴
www.pseez.ir ۶۱۸
بیمه بیکاری ۶۰۸
ثبت نام ۵۱۰
منطقه ویژه ۴۷۱
پارس جنوبی ۴۵۳
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۴۵۰
pseez.ir ۴۴۹
استخدام ۴۱۸
ثبت نام کارجویان ۴۱۳
سایت منطقه ویژه عسلویه ۴۰۳
pseez ۳۹۵
سایت منطقه ویژه ۲۹۴
منطقه ویژه پارس جنوبی ۲۸۴
اداره کار عسلویه ۲۲۶
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲۰۶
منطقه ویژه عسلویه ۱۷۴
سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۵۶
منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ۱۵۳
منطقه ویژه اقتصادی ۱۵۰
سازمان منطقه ویژه ۱۴۶
منطقه ویژه اقتصادی پارس ۱۳۳
سایت عسلویه ۱۳۲
سایت پارس جنوبی ۱۳۱
استخدامی ۱۱۷
سایت منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۱۳
منطقه ویژه پارس ۱۱۰
hse ۱۰۶
کارجویان ۱۰۴
مجوز فعالیت ۹۷
کاریابی ۸۵
مزایده ۷۹
ثبت نام بیمه بیکاری ۷۳
منطقه پارس جنوبی ۷۰
اشتغال ۶۷
سازمان منطقه ویژه پارس ۶۵
منطقه ویژه انرژی پارس ۶۳
منطقه ویزه ۶۲
فرودگاه عسلویه ۶۱
عسلویه ۶۰
اداره کار کنگان ۶۰
سایت اداره کار عسلویه ۶۰
استخدام در پارس جنوبی ۵۸
منطقه ویژه اقتصادی عسلویه ۵۷
آگهی مناقصه ۵۷
ثبت نام منطقه ویژه پارس جنوبی ۵۵
اداره کار منطقه ویژه عسلویه ۵۵
اداره کار منطقه ویژه ۵۵
اتوماسیون اداری ۵۴