چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۳۴
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۰۱ ۹۵۵   کاربر ۱,۴۹۲   صفحه
۰۵/۳۱ ۱,۹۲۰   کاربر ۲,۹۵۴   صفحه
۰۵/۳۰ ۲,۰۳۰   کاربر ۳,۱۳۰   صفحه
۰۵/۲۹ ۱,۹۶۱   کاربر ۳,۱۱۹   صفحه
۰۵/۲۸ ۲,۰۶۰   کاربر ۳,۲۹۵   صفحه
۰۵/۲۷ ۱,۶۳۳   کاربر ۲,۲۸۸   صفحه
۰۵/۲۶ ۱,۸۳۱   کاربر ۲,۷۳۱   صفحه
۰۵/۲۵ ۲,۲۹۶   کاربر ۳,۷۱۷   صفحه
۰۵/۲۴ ۲,۴۳۶   کاربر ۴,۲۹۵   صفحه
۰۵/۲۳ ۲,۲۹۷   کاربر ۳,۷۰۴   صفحه
۰۵/۲۲ ۲,۴۷۰   کاربر ۴,۱۷۰   صفحه
۰۵/۲۱ ۲,۳۰۷   کاربر ۴,۱۸۲   صفحه
۰۵/۲۰ ۱,۵۶۳   کاربر ۲,۱۸۶   صفحه
۰۵/۱۹ ۱,۶۵۱   کاربر ۲,۳۱۹   صفحه
۰۵/۱۸ ۱,۹۷۱   کاربر ۲,۹۷۲   صفحه
۰۵/۱۷ ۱,۸۷۴   کاربر ۲,۸۳۱   صفحه
۰۵/۱۶ ۱,۸۵۲   کاربر ۳,۰۶۵   صفحه
۰۵/۱۵ ۱,۹۵۶   کاربر ۲,۹۳۲   صفحه
۰۵/۱۴ ۱,۶۹۴   کاربر ۲,۵۵۷   صفحه
۰۵/۱۳ ۱,۴۴۱   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۵/۱۲ ۱,۶۴۵   کاربر ۲,۳۹۹   صفحه
۰۵/۱۱ ۱,۸۱۹   کاربر ۲,۷۰۷   صفحه
۰۵/۱۰ ۱,۹۸۰   کاربر ۳,۰۲۹   صفحه
۰۵/۰۹ ۱,۹۶۲   کاربر ۳,۰۵۸   صفحه
۰۵/۰۸ ۲,۳۷۵   کاربر ۳,۳۴۳   صفحه
۰۵/۰۷ ۲,۱۲۵   کاربر ۳,۴۵۰   صفحه
۰۵/۰۶ ۱,۶۲۲   کاربر ۲,۲۴۱   صفحه
۰۵/۰۵ ۱,۷۷۲   کاربر ۲,۶۲۸   صفحه
۰۵/۰۴ ۱,۸۸۴   کاربر ۳,۱۸۹   صفحه
۰۵/۰۳ ۱,۸۵۶   کاربر ۲,۸۷۸   صفحه
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۶۲۱,۶۶۹ ۹۲ %
ZZZ
ZZZ
۱۴۹,۲۹۳ ۲ %
CHN
CHN
۱۳۶,۳۴۳ ۱ %
USA
USA
۱۱۹,۲۶۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۱,۷۸۵ ۱ %
GBR
GBR
۷۶,۰۷۱ ۱ %
AUT
AUT
۴۷,۴۶۴ ۱ %
DEU
DEU
۲۱,۶۳۰ ۰ %
RUS
RUS
۱۶,۰۰۴ ۰ %
UKR
UKR
۱۱,۸۰۴ ۰ %
FRA
FRA
۱۱,۶۰۰ ۰ %
IND
IND
۶,۹۷۶ ۰ %
POL
POL
۴,۴۹۵ ۰ %
NLD
NLD
۴,۲۷۷ ۰ %
BRA
BRA
۳,۸۴۷ ۰ %
CAN
CAN
۳,۴۵۹ ۰ %
ITA
ITA
۲,۸۳۹ ۰ %
KOR
KOR
۲,۷۰۵ ۰ %
PHL
PHL
۲,۶۲۶ ۰ %
DNK
DNK
۲,۲۱۶ ۰ %
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۳۲,۲۷۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۵۵,۴۹۰ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۷۰,۶۲۰ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۳۸,۵۲۳ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۲۳,۲۰۰ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۱۰,۶۸۱ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۹۹,۴۵۱ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۸۲,۹۸۹ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۸۸,۴۳۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۸۹,۴۱۵ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۷۶,۰۴۷ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۸۵,۷۴۷ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۶۶,۱۴۹ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۴۰,۴۷۷ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۴۴,۱۶۲ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۲۷,۳۴۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۵۵,۳۲۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۳۵,۲۷۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۳۲,۸۱۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۱۸,۵۸۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۱۷,۰۰۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۱۸,۱۲۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۰۲,۷۹۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۱۱,۴۷۷ ۴ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸,۶۷۸,۶۳۷ ۹۴ %
Windows 7 ۳۰۸,۲۳۶ ۳ %
Linux ۱۲۶,۵۹۰ ۱ %
XP ۴۲,۵۰۳ ۰ %
Windows 8 ۳۳,۷۱۳ ۰ %
Windows 10 ۳۱,۷۷۹ ۰ %
iOS ۲۶,۲۰۹ ۰ %
Android ۱۱,۹۳۳ ۰ %
Vista ۶,۲۰۸ ۰ %
Windows 2003 ۱,۳۷۸ ۰ %
FreeBSD ۱۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مناقصه ۱,۷۱۲
مناقصات ۱,۲۶۶
ثبت نام ۹۵۸
www.pseez.ir ۷۸۸
بیمه بیکاری ۷۳۷
استخدام ۷۱۵
ثبت نام کارجویان ۷۰۵
پارس جنوبی ۵۸۲
pseez ۵۸۰
منطقه ویژه ۵۶۵
pseez.ir ۵۶۱
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۵۶۰
سایت منطقه ویژه عسلویه ۵۱۴
منطقه ویژه پارس جنوبی ۴۲۲
سایت منطقه ویژه ۴۰۹
اداره کار عسلویه ۲۹۹
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲۸۳
منطقه ویژه عسلویه ۲۰۹
منطقه ویژه اقتصادی ۱۹۲
استخدامی ۱۹۰
کاریابی ۱۸۳
سازمان منطقه ویژه پارس ۱۸۲
منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ۱۷۸
سازمان منطقه ویژه ۱۷۵
سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۶۹
کارجویان ۱۶۸
اشتغال ۱۵۶
سایت عسلویه ۱۵۴
منطقه ویژه اقتصادی پارس ۱۵۴
سایت پارس جنوبی ۱۵۱
مجوز فعالیت ۱۴۹
منطقه ویژه پارس ۱۴۳
مزایده ۱۳۹
سایت منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۳۴
ثبت نام بیمه بیکاری ۱۱۸
hse ۱۱۶
ثبت نام منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۰۲
اتوماسیون اداری ۹۲
فرودگاه عسلویه ۸۷
منطقه ویژه اقتصادی عسلویه ۸۴
ثبت نام منطقه ویژه ۸۴
سایت اداره کار عسلویه ۷۸
منطقه پارس جنوبی ۷۶
منطقه ویژه انرژی پارس ۷۶
اداره کار کنگان ۷۶
منطقه ویزه ۷۵
ثبت نام پارس جنوبی ۷۵
عسلویه ۷۳
اداره کار منطقه ویژه عسلویه ۷۱
کار ۷۰