» آماربازدیدکنندگان
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۰۱ ۲۴۷   کاربر ۳۰۷   صفحه
۰۴/۳۱ ۱,۶۰۱   کاربر ۲,۶۹۸   صفحه
۰۴/۳۰ ۱,۵۱۶   کاربر ۲,۴۸۹   صفحه
۰۴/۲۹ ۱,۵۷۴   کاربر ۲,۶۴۹   صفحه
۰۴/۲۸ ۱,۰۸۹   کاربر ۱,۵۷۶   صفحه
۰۴/۲۷ ۱,۲۴۵   کاربر ۱,۹۹۹   صفحه
۰۴/۲۶ ۱,۵۱۰   کاربر ۲,۴۷۸   صفحه
۰۴/۲۵ ۱,۵۱۸   کاربر ۲,۴۸۱   صفحه
۰۴/۲۴ ۱,۵۹۰   کاربر ۲,۶۲۳   صفحه
۰۴/۲۳ ۱,۷۷۵   کاربر ۲,۷۹۱   صفحه
۰۴/۲۲ ۱,۵۵۸   کاربر ۲,۶۱۲   صفحه
۰۴/۲۱ ۲,۵۲۹   کاربر ۳,۰۶۰   صفحه
۰۴/۲۰ ۱,۱۶۵   کاربر ۱,۹۳۶   صفحه
۰۴/۱۹ ۱,۵۲۶   کاربر ۲,۶۷۲   صفحه
۰۴/۱۸ ۱,۵۲۴   کاربر ۲,۶۹۸   صفحه
۰۴/۱۷ ۱,۷۱۷   کاربر ۲,۷۸۸   صفحه
۰۴/۱۶ ۱,۷۲۴   کاربر ۲,۹۳۸   صفحه
۰۴/۱۵ ۱,۶۱۴   کاربر ۲,۷۵۸   صفحه
۰۴/۱۴ ۱,۱۵۲   کاربر ۱,۵۸۰   صفحه
۰۴/۱۳ ۱,۳۶۰   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۴/۱۲ ۱,۶۶۷   کاربر ۲,۶۲۳   صفحه
۰۴/۱۱ ۱,۶۲۴   کاربر ۲,۶۵۲   صفحه
۰۴/۱۰ ۱,۶۸۲   کاربر ۲,۸۴۶   صفحه
۰۴/۰۹ ۱,۷۶۵   کاربر ۲,۹۶۲   صفحه
۰۴/۰۸ ۱,۳۰۴   کاربر ۱,۹۰۹   صفحه
۰۴/۰۷ ۱,۲۵۰   کاربر ۱,۷۳۰   صفحه
۰۴/۰۶ ۱,۴۰۲   کاربر ۱,۹۸۴   صفحه
۰۴/۰۵ ۱,۸۰۶   کاربر ۲,۹۵۵   صفحه
۰۴/۰۴ ۱,۹۶۴   کاربر ۳,۳۸۸   صفحه
۰۴/۰۳ ۱,۷۲۷   کاربر ۲,۵۱۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۸۹,۳۶۱ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۰۴,۷۷۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۱۳,۸۳۴ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۷۳,۶۰۶ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۵۶,۳۰۰ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۴۴,۱۸۶ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۳۹,۷۱۵ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۴۰,۱۸۱ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۸۲,۲۴۶ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۹۹,۷۴۲ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۹۶,۸۴۶ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۱۰,۹۹۹ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۷۴,۷۰۰ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۴۱,۴۸۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۴۳,۲۶۸ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۱۹,۵۵۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۳۹,۷۱۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۲۰,۳۰۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۱۱,۲۵۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۹۲,۰۰۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۸۸,۸۸۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۹۰,۷۱۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۷۵,۰۷۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۷۷,۷۵۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۹,۲۱۶,۲۴۷ ۸۸ %
USA
USA
۲۸۴,۰۴۸ ۳ %
ZZZ
ZZZ
۲۷۸,۹۱۷ ۳ %
CHN
CHN
۱۵۷,۷۲۶ ۲ %
ROM
ROM
۱۲۸,۸۳۹ ۱ %
GBR
GBR
۹۷,۳۱۵ ۱ %
DEU
DEU
۶۸,۶۱۳ ۱ %
AUT
AUT
۴۸,۰۹۷ ۰ %
NLD
NLD
۳۳,۳۵۳ ۰ %
RUS
RUS
۳۲,۱۴۰ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۹۸۸ ۰ %
IND
IND
۲۰,۲۹۰ ۰ %
UKR
UKR
۱۸,۷۳۱ ۰ %
EU
EU
۱۶,۷۹۸ ۰ %
FIN
FIN
۱۱,۷۶۵ ۰ %
CAN
CAN
۱۰,۴۵۶ ۰ %
BRA
BRA
۹,۹۵۱ ۰ %
POL
POL
۹,۷۳۱ ۰ %
ITA
ITA
۷,۹۱۹ ۰ %
PHL
PHL
۷,۸۳۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸,۹۷۵,۸۳۴ ۸۷ %
Windows 7 ۶۲۶,۴۸۸ ۶ %
Linux ۳۳۶,۱۲۹ ۳ %
XP ۱۳۲,۷۵۰ ۱ %
Windows 10 ۱۰۴,۲۶۸ ۱ %
iOS ۷۴,۵۹۴ ۱ %
Windows 8 ۶۰,۱۷۹ ۱ %
Android ۲۶,۱۱۲ ۰ %
Vista ۱۶,۰۷۸ ۰ %
Windows 2003 ۲,۳۳۶ ۰ %
FreeBSD ۲۹ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مناقصه ۳,۴۱۴
مناقصات ۲,۵۸۳
ثبت نام ۲,۰۱۴
استخدام ۱,۱۳۸
ثبت نام کارجویان ۱,۰۷۷
بیمه بیکاری ۱,۰۱۰
www.pseez.ir ۹۷۹
pseez ۸۹۶
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۷۷۵
پارس جنوبی ۶۹۸
منطقه ویژه ۶۸۷
pseez.ir ۶۶۶
سایت منطقه ویژه ۶۲۰
سایت منطقه ویژه عسلویه ۵۸۷
منطقه ویژه پارس جنوبی ۵۵۵
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۴۷۲
مجوز فعالیت ۴۶۷
کارجویان ۳۹۸
اداره کار عسلویه ۳۹۱
کاریابی ۳۶۱
منطقه ویژه عسلویه ۳۰۵
اشتغال ۲۹۵
استخدامی ۲۷۲
منطقه ویژه اقتصادی ۲۶۲
منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ۲۳۲
سازمان منطقه ویژه ۲۲۷
سازمان منطقه ویژه پارس ۲۱۸
سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۹۳
ثبت نام بیمه بیکاری ۱۹۱
منطقه ویژه اقتصادی پارس ۱۸۶
ورود ۱۸۵
مزایده ۱۸۴
منطقه ویژه پارس ۱۸۲
سایت منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۸۲
سایت عسلویه ۱۶۴
سایت پارس جنوبی ۱۶۱
اتوماسیون اداری ۱۵۵
hse ۱۳۸
amazon ۱۳۶
ثبت نام منطقه ویژه ۱۳۴
ثبت نام منطقه ویژه پارس جنوبی ۱۳۰
سامانه جامع فناوری اطلاعات ۱۲۵
کار ۱۱۸
منطقه ویژه انرژی پارس ۱۱۷
اداره کار منطقه ویژه عسلویه ۱۱۴
فرودگاه عسلویه ۱۰۷
اداره کار کنگان ۱۰۵
جذب نیرو ۱۰۵
home ۱۰۱
ثبت نام پارس جنوبی ۹۹