توجه

شرکت‌ها برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ثبت نام(مناقصات و مفاصا) حضورا به واحد بازرسی کار اداره اشتغال مراجعه نمایند.

دسترسی به سامانه