/بانک اطلاعات/مجتمع ها و فازهای گازی

بانک اطلاعات انرژی پارس / پالایشگاهها

 

طرح توسعه فاز یک

عملیات توسعه فاز یک در بهمن ماه سال 1376 به شرکت پتروپارس در قالب قراردادهای بیع متقابل واگذار گردید.اهداف‌ طرح‌ :تولید روزانه28/3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی
تولید روزانه 40 هزار بشکه میعانات گازی جهت صادرات
تولید روزانه 200 تن گوگرد جهت صادرات
مبلغ قرارداد 780 میلیون دلار
ضمناً در راستای تقویت صنایع داخلی و در اجرای این پروژه میزان سهم داخلی تا 65 درصد تحقق یافته است.

تاسیسات‌ دریایی‌:تأسیسات دریایی این فاز در فاصله حدود 105 کیلومتری از ساحل بندر عسلویه قرار دارد و شامل:
دو سکوی تولید با 12 حلقه چاه، یک سکوی فرآورش و یک سکوی مسکونی برای اسکان 92 نفر
خط لوله زیردریایی 18 اینچ به طول تقریبی 5/5 کیلومتر جهت انتقال گاز از یکی از سکوهای تولید (اقماری) به سکوی فرآورش
خط لوله 32 اینچ زیردریایی به طول 105 کیلومتر جهت انتقال گاز و میعانات گازی به پالایشگاه ساحلی 
خط لوله 30 اینچ صادرات میعانات گازی به طول 3 کیلومتر به ترمینال گوی شناور(SBM)
نحوه انتقال گاز و میعانات گازی بصورت دو فازی استتاسیسات‌ ساحلی‌:تأسیسات ساحلی این فاز شامل:واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات گازی
تثبیت میعانات گازی، شیرین سازی، نم‌زدایی، مرکپتان زدایی
تنظیم نقطه شبنم و تراکم گاز جهت انتقال و بازیافت و همچنین دانه بندی گوگردبهره برداری از پالایشگاه فاز 1 در آبان ماه سال 1383 با حضور رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید

طرح توسعه فازهای ٢و٣

عملیات توسعه فازهای 2 و 3 در مهرماه سال 1376 به گروه توتال پارس جنوبی به عنوان متصدی اصلی توسعه  با سهم 40 درصد و شرکتهای گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با 30 درصد سهم واگذار گردید.اهداف طرح :تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی
تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی
تولید روزانه 400 تن گوگرد 
مبلغ قرارداد 2012 میلیون دلار
میزان سهم ساخت داخل 32 درصد تحقق یافته است.

نحوه انتقال گاز و میعانات گازی از سکوهای دریایی به پالایشگاه ساحلی به صورت سه فازه میباشد.تاسیسات‌ دریایی‌:سکوها معمولاً بدون نفر بوده و هیچگونه فرآورشی در سکو انجام نمیگیرد. عملیات بهره برداری از تأسیسات ساحلی کنترل می‌شود. تأسیسات این بخش بشرح ذیل است:دو سکوی تولید و برداشت گاز از 20 حلقه چاه
دو رشته خط لوله زیردریایی 32 اینچ انتقال گاز به پالایشگاه خشکی
دو رشته خط لوله 4/5 اینچی تزریق منو اتیلن گلایکول (MEG)تاسیسات‌ ساحلی:پالایشگاه‌ فازهای‌ 2 و 3 در زمینی‌ به‌ مساحت‌ 150 هکتار احداث‌ گردیده‌ است‌ و شامل‌ موارد ذیل‌ می‌باشد:

سیلابه‌گیر مشترک جهت دریافت و جداسازی مخلوط گاز-مایعات-منو اتیلن گلایکول رقیق شده

تثبیت‌ میعانات‌ گازی‌

شیرین‌سازی‌

نم‌زدایی‌

تنظیم‌ نقطه‌ شبنم‌، مرکپتان‌زدایی‌ و تراکم‌ گاز جهت‌ انتقال‌

بازیافت‌ و دانه‌بندی‌ گوگرد

واحد احیای منواتیلن گلایکول(MEG)

بهره برداری از پالایشگاه فازهای 2 و 3 در بهمن ماه سال 1381 با حضور رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

 

طرح توسعه فازهای ٤و٥

عملیات توسعه فازهای 4 و 5 در مرداد ماه سال 1379 به کنسرسیوم متشکل از شرکتهای انی(ENI)ایتالیا به میزان 60%، پتروپارس به میزان 20% و نیکو به میزان 20درصد، در قالب قراردادهای بیع متقابل واگذار شد.اهداف‌ طرح :تولید روزانه56/6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی
تولد سالیانه 1 میلیون تن اتان (به عنوان خوراک پتروشیمی)
تولید سالیانه1.05 میلیون تن گاز مایع (پروپان و بوتان)"LPG" به منظور صادرات 
تولید روزانه 400 تن گوگرد 
مبلغ قرارداد 1928 میلیون دلار 
میزان سهم داخل 42 درصد تحقق یافته است

تاسیسات‌ دریایی‌ :دو سکوی تولید در فاصله حدود یکصد کیلومتری از ساحل هر یک مجهز به تاسیسات ذیل خواهند بود:دوازده چاه جهت تولید 1000 میلیون فوت مکعب گاز در روز 
تفکیک کننده سه فازه(گاز-مایعات-آب)جهت آزمایش چاهها 
دو واحد تفکیک کننده سه فازه(گاز-مایعات-آب) جهت جدا سازی آب همراه
تصفیه کننده آبهای آلوده به مواد نفتی قبل تخلیه به دریا
سکوی مشعل سه پایه در فاصله 170متری از سکوی اصلی جهت تخلیه اضطراری
دو رشته خط لوله 32اینچ دریایی به منظور انتقال گاز به پالایشگاه ساحلی
دو رشته خط لوله 4/5 اینچی انتقال محلول گلایکل (NEG)

تاسیسات‌ ساحلی‌ :رشته خط لوله 56 اینچ به طول 67 کیلومتر جهت انتقال گاز به خط لوله سراسری گاز کشور
یک رشته خط لوله 30اینچ ارسال میعانات گازی از مخازن به ایستگاه اندازه‌گیری میعانات
واحد تراکم گاز جهت انتقال واحدهای سیلابه گیر و تثبیت میعانات گازی
بازیافت و دانه بندی گوگرد
واحد تصفیه گاز اتان
چهار ردیف عملیاتی هر یک شامل شیرین‌سازی ، نم‌زدایی و استحصال اتان
واحداحیای منواتیلن گلایکول
دو واحد جداسازی و تصفیه گاز مایع (LPG)

بهره برداری از پالایشگاه فازهای 4 و 5  در 27 فروردین سال 1384 با حضور رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

طرح توسعه فازهای 6 ،7 و 8

عملیات توسعه فازهای 6 ،7و8 میدان گازی پارس جنوبی در تیر ماه 1379 به شرکت پتروپارس واگذار گردید.

اهداف‌ طرح :

ظرفیت پالایش جهت تولید روزانه 104میلیون متر مکعب گاز ترش و خشک در پالایشگاه خشکی
تولید روزانه 120هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالیانه 1/2 میلیون تن گاز مایع(پروپان و بوتان)"LPG" جهت صادرات

گاز ترش تولیدی از این فازها از طریق یک خط لوله 512 کیلومتری به میدان نفتی آغاجاری در خوزستان منتقل و به منظور ازدیاد ضریب برداشت نفت از مخزن به این میادین تزریق میگردد.

تاسیسات‌ دریایی‌ :

سه سکوی تولید سرچاهی جهت بهرهبرداری از 30 حلقه چاه
سه رشته خط لوله 32 اینچ دریایی به منظور انتقال گاز به پالایشگاه ساحلی هر کدام به طول تقریبی 105 کیلومتر
سه رشته خط لوله 4/5 اینچی انتقال محلول گلایکول 
ترمینال گوی شناور (SBM)به منظور صادرات میعانات گازی
یک رشته خط لوله 30 اینچ دریایی به طول 4/5 کیلومتر برای انتقال میعانات گازی به گوی شناور(SBM)

تاسیسات‌ ساحلی‌ :

واحدهای دریافت و جداسازی میعانات از گاز
نم‌زدایی گاز، تنظیم نقطه شبنم و استحصال گاز مایع
تراکم گاز 
تصفیه گاز مایع
تثبیت میعانات گازی و تغلیظ محلول گلایکل جهت ارسال به تاسیسات دریایی

بهره برداری از پالایشگاه طرح توسعه فازهای 6، 7 و 8 در 30 مهر 1387 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

طرح توسعه فازهای 9 و 10

عملیات توسعه این فازها در شهریور ماه 1381 به مشارکت شرکتهای GS کره جنوبی، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران IOEC واگذار شد.اهداف‌ طرح :تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی
تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی
تولید روزانه 400 تن گوگرد
تولد سالیانه 1 میلیون تن اتان (به عنوان خوراک پتروشیمی)
تولید سالیانه 1.05 میلیون تن گاز مایع (پروپان و بوتان)"LPG" به منظور صادراتمیزان سهم داخل در توسعه این فازها بیش از 60% می باشد.تاسیسات‌ دریایی‌ :دو سکوی دریایی تولید گاز در فاصله 105 کیلومتری از ساحل 
دو رشته خط لوله 32 اینچی دریائی به منظور انتقال گاز به پالایشگاه خشکی 
دو رشته خط لوله 5/4 اینچی انتقال گلایکولتاسیسات‌ ساحلی‌ :پالایشگاه خشکی متشکل از واحدهای دریافت و جدا سازی میعانات گازی، تثبیت میعانات گازی، شیرین سازی و نم زدائی گاز، تبرید گاز و جدا سازی گاز طبیعی، اتان، پروپان، بوتان، مرکپتان زدائی و تراکم گاز جهت انتقال، واحد بازیافت و دانه بندی گوگرد، واحد احیای منواتیلن گلایکول 
حفاری 22 حلقه چاه توسعهای و انتقال گاز استخراجی به پالایشگاه خشکی 
پروژههای جنبی شامل اصلاح حوضچه آبگیر، مهار و دفع سیلاب و غیرهبهره برداری از پالایشگاه طرح توسعه فازهای 9و10 در تاریخ 23/12/1387 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید

طرح توسعه فاز 12

طرح توسعه فاز 12 به منظور برداشت روزانه 3 میلیارد فوت مکعب گاز از مخزن پارس جنوبی طراحی و در دست اجرا میباشد.اهداف‌ طرح :تولید روزانه 75 میلیون متر مکعب گاز شیرین وغنی جهت تزریق به خط لوله ششم سراسری گاز کشور
تولید روزانه 110هزار بشکه میعانات گازی
تولید روزانه 750 تن گوگرد دانه بندی شدهتاسیسات‌ دریایی‌ :جمعاً 4 سکوی دریایی شامل سه سکوی مستقل سرچاهی (هر یک دارای 12 حلقه چاه) و یک سکوی اقماری (9 حلقه چاه) هر کدام مجهز به تأسیسات ذیل:تفکیک کننده سه فازه (گاز مایعات آب) جهت آزمایش چاهها
دو واحد تفکیک کننده سه فازه (گاز مایعات آب) جهت جداسازی آب
تصفیه کننده آبهای آلوده به مواد نفتی قبل از تخلیه به دریا
سکوی مشعل سه پایه در فاصله 160 متری از سکوی اصلی جهت تخلیه اضطراری
سه رشته خط لوله دریایی 32 اینچ هرکدام به طول تقریبی 150 کیلومتر جهت انتقال گاز از سکوها به پالایشگاه و یک رشته خط لوله 20 اینچ به طول 20 کیلومتر جهت اتصال سکوی اقماری چهارم به سکوی سوم و یک خط 30 اینچ بارگیری میعانات گازی به طول 5 کیلومتر
سه رشته خط دریایی 5/4 اینچی انتقال محلول گلایکول به سر چاهها هر یک به طول تقریبی 150 کیلومتر
ایستگاه متمرکز میترینگ میعانات گازی و گوی شناور بارگیری میعانات گازی درفاصله 5 کیلومتری ساحل به ظرفیت 5 هزار متر مکعب در ساعت
احداث شبکه یکپارچه فیبر نوری پارس دو جهت ایجاد زیر ساخت ارتباطی، کنترلی و مخابراتی طرحهای پارس جنوبی در منطقه پارس 2تاسیسات‌ ساحلی‌ :سه ردیف واحدهای دریافت، جداسازی گاز و مایعات و تثبیت میعانات گازی و واحد احیاء منواتیلن گلایکول
شش ردیف واحدهای تصفیه گاز هر یک شامل واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتانزدایی هر کدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز
واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات
چهار ردیف واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جامد سازی و دانه بندی گوگرد
سرویسهای جانبی شامل تولید بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویسهای دیگر از قبیل نیتروژن، هوای فشرده 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب
سیستم مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه
سیستم آب آتشنشانی (مخزن، تلمبهها و شبکه)
اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی

طرح توسعه این فاز در سال 1384به روش بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار گردید.
محل احداث تاسیسات خشکی طرح، سایت2 درتمبک (به فاصله 70 کیلومتری عسلویه) می باشد. این پروژه در اسفند ماه سال 1392 به اولین تولید رسیده و در اسفند ماه 1393 به طور رسمی راه اندازی گردید.

طرح توسعه فازهای 15و 16

اهداف‌ طرح:

تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالانه1.05 میلیون تن گاز مایع”LPG” (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1 میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400 تن گوگرد

تاسیسات‌ دریایی‌ :

دو سکوی دریایی جمعا شامل 22 حلقه چاه در فاصله 115 کیلومتری ساحل عسلویه 
دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) 115 کیلومتر
دو خط لوله 4 اینچ دریایی جهت انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی(هر خط) 115 کیلومتر

تاسیسات‌ ساحلی :

واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی 
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی هرکدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز 
واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات 
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوگرد و واحد احیاء منواتلین گلایکول
سرویسهای جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویسهای متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب و سیستم های مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه 
سیستم آب آتشنشانی (مخزن و تلمبه ها و شبکه) اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره 
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی 
مخازن ذخیره سازی LPG
اجرای آبگیری به ظرفیت 40000 متر مکعب در ساعت جهت تامین آب شیرین فازهای 15 و 16، 17 و 18، 20 و 21

پیمانکاران طرح :

اجرای پروژه فازهای 15و16 به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای آریا نفت شهاب، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، صف، ایزو ایکو واگذار شده است و شرکت حفاری دانا مسئولیت حفاری چاههای مربوط به سکوهای دریایی را بر عهده دارد.
عملیات احداث این فازها از دیماه 1385 آغاز گردیده است.

این پروژه در در دی ماه 1394 به طور رسمی راه اندازی گردید.

طرح توسعه فازهای 17 و 18

اهداف طرح :تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالانه1.05 میلیون تن گاز مایع”LPG” (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1 میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400 تن گوگردتاسیسات دریایی :چهار سکوی دریایی جمعا شامل 44 حلقه چاه در فاصله 105 کیلومتری ساحل عسلویه 
دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) 105 کیلومتر
دو خط لوله 4 اینچ دریایی جهت انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی(هر خط) 105 کیلومترتاسیسات ساحلی :واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی 
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی هرکدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز 
واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات 
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوگرد و واحد احیاء منواتیلن گلایکول
سرویسهای جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویس های متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب و سیستم‌های مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه 
سیستم آب آتشنشانی (مخزن و تلمبه ها و شبکه) اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره 
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی 
مخازن ذخیره سازی LPGپیمانکاران طرح :اجرای پروژه فاز های 17و18 به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) واگذار شده است.

عملیات احداث این فازها از 22 خرداد ماه 1385 آغاز گردیده است.

این پروژه در فروردین ماه 1396 به طور رسمی توسط رئیس جمهوری راه اندازی گردید.

طرح توسعه فاز 19

اهداف طرح :

تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالانه1.05 میلیون تن گاز مایع”LPG” (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1 میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400 تن گوگرد

تاسیسات دریایی :

تعداد چهار (1+3) سکوی دریایی جمعاً شامل 21 (6+15) حلقه چاه در فاصله 110 کیلومتری ساحل کنگان
دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) 110 کیلومتر
دو خط لوله 4 اینچ دریایی جهت انتقال محلول منو اتیلن گلایکول به طول تقریبی (هر خط) 110 کیلومتر
یک خط لوله 36 اینچ دریایی ترمینال میعانات گازی به طول تقریبی 6 کیلومتر
دو خط لوله 18 اینچ دریایی کلد (اینکونل 625) بین سکوهای اقماری و اصلی به طول کلی تقریبی 15 کیلومتر

تاسیسات ساحلی :

واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی هر کدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز
واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوگرد و واحد احیاء منواتیلن گلایکول
سرویس‌های جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویس‌های متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب و سیستم‌های مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه
سیستم آب آتشنشانی (مخزن و تلمبه‌ها و شبکه)، اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات گاز مایع LPG

پیمانکاران طرح :

اجرای پروژه فاز 19 به کنسرسیوم شرکتهای پتروپارس، پتروپارس ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران واگذار شده است.
عملیات احداث این فاز از 25 خرداد ماه 1389 آغاز گردیده است.

این پروژه در فروردین ماه 1396 به طور رسمی توسط رئیس جمهوری راه اندازی گردید.

طرح توسعه فازهای 20 و 21

اهداف طرح :

تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالانه1.05 میلیون تن گاز مایع”LPG” (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1 میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400تن گوگرد

تاسیسات دریایی :

دو سکوی دریایی جمعا شامل 22 حلقه چاه در فاصله 105 کیلومتری ساحل عسلویه 
دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) 105 کیلومتر
دو خط لوله 4/5 اینچ دریایی جهت انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی(هر خط) 105 کیلومتر

تاسیسات ساحلی :

واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی 
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین‌سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم هر کدام به ظرفیت 500 میلیون فوت مکعب در روز در شرایط استاندارد
واحدهای تفکیک میعانات گازی و تصفیه LPG تولیدی به همراه واحد تصفیه اتان  
واحد فشرده‌سازی و تراکم گاز جهت صادرات 
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه‌بندی گوگرد و واحد تغلیظ و نمکزدایی منواتیلن گلایکول
سرویس های جانبی شامل آب شیرین‌کن بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویس‌های متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب 
سیستمهای مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه 
سیستم آب آتشنشانی(مخزن و تلمبه ها و شبکه
اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره 
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات  گازی هر یک به ظرفیت M3 60000
دو تانک ذخیره پروپان مایع هر یک به ظرفیت M3 45000  و دو تانک ذخیره بوتان مایع هر یک به ظرفیتM3 35000

پیمانکاران طرح :

اجرای پروژه فازهای 20و 21 به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایرانOIEC به عنوان پیمانکار اصلی و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران واگذار شده است.

عملیات اجرایی این فاز از 25 خرداد ماه 1389 آغاز گردید.

این پروژه در فروردین ماه 1396 به طور رسمی توسط رئیس جمهوری راه اندازی گردید.

طرح توسعه فاز11

اهداف طرح :

تولید 2 میلیارد  گاز غنی جهت انتقال به پالایشگاههای 6 الی 8و 12بمنظور جبران ظرفیت پالایشی فازهای مذکور

تاسیسات‌ دریایی‌ :

دو سکوی دریایی تولید گازهر یک با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب در روز در فاصله 105 کیلومتری از ساحل
احداث دو رشته خط لوله 32 اینچی دریائی به منظور انتقال گاز به پالایشگاه‌های خشکی فاز های 6-8 و 12
22
حلقه چاه تولیدی بر روی سکوهای فوق

برابر آخرین تصمیم شرکت ملی نفت ایران گاز تولیدی هر دو سکوی فوق به پالایشگاه‌های خشکی فازهای 6 تا 8 و فاز 12 پارس جنوبی منتقل خواهد شد و در حال حاضر این فاز در مرحله تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار می باشد.

پیمانکاران طرح :طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی

طرح توسعه فاز 13

اهداف طرح :

تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالانه 1.05 میلیون تن گاز مایع”LPG” (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400تن گوگرد

تاسیسات دریایی :

چهار سکوی دریایی جمعا شامل 38 حلقه چاه در فاصله 90 کیلومتری ساحل کنگان
دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی(هر خط) 90کیلومتر
دو خط لوله 4 اینچ دریایی جهت انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی (هر خط) 90 کیلومتر

تاسیسات ساحلی :

واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات گازی
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی نم زدایی تنظیم نقطه شبنم هر کدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز
واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوگرد و واحد احیاء منواتیلن گلایکول
سرویس های جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویسهای متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی وفاضلاب و سیستمهای مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه
سیستم آب آتش نشانی (مخزن و تلمبه ها و شبکه) اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی
مخازن ذخیره سازی LPG


عملیات احداث این فاز از 25 خرداد ماه 1389 آغاز گردیده است و در 29 اسفندماه 1396 افتتاح شد.

طرح توسعه فازهای 22 تا 24

اهداف طرح :

تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالانه1.05 میلیون تن گاز مایع”LPG” (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400 تن گوگرد

تاسیسات دریایی :

چهار سکوی دریایی جمعا شامل 38 حلقه چاه در فاصله 105 کیلومتری ساحل کنگان 
دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) 105 کیلومتر
دو خط لوله 4 اینچ دریایی جهت انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی(هر خط) 105 کیلومتر

تاسیسات ساحلی :

واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی 
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی، نم زدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی هر کدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز 
واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات 
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه‌ بندی گوگرد و واحد احیاء منواتیلن گلایکول
سرویسهای جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویس‌های متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب و سیستمهای مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه 
سیستم آب آتشنشانی(مخزن و تلمبه ها و شبکه) اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره 
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی 
مخازن ذخیرهسازی LPG


عملیات احداث این فازها از 25 خرداد ماه 1389 آغاز و در اسفندماه 1397 به صورت رسمی افتتاح شد.

طرح توسعه فاز14

اهداف طرح :تولید روزانه 56.6 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید روزانه سالانه1.05 میلیون تن گاز مایع "LPG" (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1 میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400 تن گوگردتاسیسات دریایی :چهار سکوی دریایی جمعاً 44 حلقه چاه در فاصله 105 کیلومتری ساحل کنگان 
دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) 105 کیلومتر 
دو خط لوله 4 اینچ دریایی جهت انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی (هر خط) 105 کیلومترتاسیسات ساحلی :واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی 
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتانزدایی هر کدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز 
واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات 
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوکرد و واحد احیاء منواتیلن گلایکول
سرویسهای جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویسهای متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب و سیستمهای مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه 
سیستم آب آتشنشانی(مخزن و تلمبه ها و شبکه) اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره 
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی 
مخازن ذخیره سازی LPGپیمانکاران طرح :اجرای پروژه فاز 14 به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران، شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)، شرکت پایندان و شرکت ماشین سازی اراک واگذار شده است که مسئولیت رهبری کنسرسیوم را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عهده دار می باشد.
عملیات احداث این فاز از 25 خرداد ماه 1389 آغاز گردید.

.