/بانک اطلاعات/اطلاعات تماس مدیران

 

مدیران 8
سخاوت اسدی

مدیر عامل

۰۷۷۳۱۳۷۶۲۶۳

s.asadi@pseez.ir

 

 

 مدیران 2

محسن شکیبایی

معاون فنی زیربنایی

۰۷۷۳۱۳۷۴۱۴۱

m.shakibaei@pseez.ir


 مدیران 3

محمد بابایی

مدیر امور حقوقی و پیمان‌ها

۰۷۷۳۱۳۷۲۹۸۷

m.babaei@pseez.ir


 

مدیران 1  داود طارمی 

مشاور مدیر عامل در امور اجرایی

۰۷۷۳۱۳۷۲۹۸۷


 I

سید محمد علی موسوی 

مدیر کار و خدمات اشتغال

۰۷۷۳۱۳۷۴۸۰۳

m.a.moosavi@pseez.ir


 I

مهر علی نجفی زاده

مدیر بنادر و پایانه‌های دریایی

۰۷۷۳۱۳۷۷۶۷۱

m.a.najafizadeh@pseez.ir


 I

منصور صفایی‌فر

معاون اجرایی

۰۷۷۳۱۳۷۲۰۳۲

m.safaeifar@pseez.ir

 


I

کریم گرمسیری

مدیر منطقه پارس شمالی

۰۷۷۳۱۳۷۱۰۵

k.garmsiri@pseez.ir

 

 مدیران 4

خسرو افروزه

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

۰۷۷۳۱۳۷۲۹۶۰

m.shakibaei@pseez.ir


 مدیران 12

سید محمد باقر یوسف‌زاده

مدیر روابط عمومی و تشریفات

۰۷۷۳۱۳۷۲۱۱۰

m.b.usefzadeh@pseez.ir


 مدیران 14

مجید حیاتی 

مشاور مدیر عامل در مسئولیت اجتماعی

۰۷۷۳۱۳۷۲۹۸۷


 I

اسفندیار همتی 

مدیر پشتیبانی

۰۷۷۳۱۳۷۲۹۳۰

e.hemati@pseez.ir


 I

مجید حاجوند

مدیر فرودگاه خلیج فارس

۰۷۷۳۱۳۷۳۸۶۲

m.hajvand@pseez.ir


 I

فرشید مبشری

رئيس فناوری اطلاعات و ارتباطات

۰۷۷۳۱۳۷۲۰۴۰

f.mobasheri@pseez.ir


 

I

خشایار شاهینی

رئیس پژوهش و فناوری

۰۷۷۳۱۳۴۰۶۰

kh.shahini@pseez.ir

 

 مدیران 6

کیوان رفیعی

مدیر امور مالی

۰۷۷۳۱۳۷۴۱۰۰

 k.rafiei@pseez.ir


 

مدیران 10

صادق دانش‌دوست

مدیر امور گمرکی

۰۷۷۳۱۳۷۵۰۴۰

s.daneshdoost@pseez.ir


 I

جلال احمدی

رئیس جراست ارشد

۰۷۷۳۱۳۷۶۸۸۸

j.ahmadi@pseez,ir


 

 

I

مهراب قبادی بیگوند 

مدیربرنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها

۰۷۷۳۱۳۷۲۰۹۰


 I

سید محمد موسوی

مدیر منابع انسانی

۰۷۷۳۱۳۷۴۳۶۰

s.m.moosavi@pseez.ir


 

I

مجید بحرانی

مدیر خدمات شهری

۰۷۷۳۱۳۷۸۱۳۳

ma.bahrani@pseez.ir


 I

مهرزاد غیبی

رئیسHSE

۰۷۷۳۱۳۴۰۸۰

m.ghybi@pseez.ir

I عباس اسدی

رئیس بازرسی

۰۷۷۳۱۳۴۶۴۶

a.asadi@pseez.ir