نشست خبری مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با اصحاب رسانه استان بوشهر

(چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲) ۱۰:۱۷

نشست خبری مدیر عامل سازمان منطقه ویژ۰ پارس با اصحاب رسانه استان بوشهر به مناسب روز خبرنگار و آغاز هفته دولت سه شنبه ۳۱ مرداد ماه برگزار شد.

نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 52
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 51
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 50
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 49
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 47
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 46
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 45
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 44
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 43
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 42
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 41
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 40
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 39
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 37
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 34
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 33
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 32
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 31
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 30
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 29
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 27
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 26
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 25
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 23
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 22
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 21
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 20
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 19
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 18
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 17
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 15
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 14
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 11
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 9
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 8
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 7
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 6
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 4
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 3
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 2

نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه ای استان 1

عکس از اسماعیل زارع 

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید