/صدور مجوز فعالیت اقتصادی

خدمات الکترونیک سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 جهت دریافت خدمات از سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، متقاضیان حقیقی و حقوقی میباسیت ابتدا از طریق لینک ثبت نام، در سیستم ثبت نام کرده و مدارک هویتی خود را بارگذری کنند. سپس با استفاده از تلفن همراه تعریف شده در زمان ثبت نام، رمزعبور دریافت کنند.

خدمات ارائه شده در این سیستم عبارتند از:

1)    ثبت درخواست سرمایه گذاری (متقاضیان حقیقی و حقوقی)

سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی جهت استفاده از امکانات زیرساختی منطقه ویژه پارس جنوبی، می توانند از طریق منوی داشبورد؛ لینک درخواست سرمایه گذاری؛ طرح مورد نظر خود را ثبت نموده و از طریق همین سامانه درخواست خود را پیگیری نمایند. لطفا قبل از ثبت درخواست، فرمت قرارداد جدید اجاره و دستورالعمل مدیریت طرحهای سرمایه گذاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و راهنمای ثبت درخواست و فرایند صدور موافق اصولی را از لینک های زیر دریافت و مطالعه کنید.

فرمت قرارداد جدید اجاره

دستورالعمل مدیریت طرحهای سرمایه گذاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

راهنمای ثبت درخواست سرمایه گذاری

فرایند صدور موافقت اصولی

 (آدرس سامانه BPMS.PSEEZ.IR)

2)    در خواست مجوز فعالیت اقتصادی

جهت دریافت این خدمات متقاضی باید پس از ورورد روی لینک مربوطه کلیک کند و موارد خوانده شده را بارگذاری کند همچنین از طریق همین سامانه می تواند روند درخواست خود را پیگیری کند.

3)   پرداخت قبوض مخابرات و برق

4)    پرداخت صورت حساب مجوز فعالیت پتروشیمی ها

 جهت  ثبت درخواست و پیگیری مجوز فعالیت اقتصادی به سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به آدرس BPMS.PSEEZ.IR مراجعه نمایید.

لطفا قبل از ثبت درخواست به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-  قبل از ثبت درخواست مجوز می بایست حتما در سیستم ثبت نام کرده باشید تا بتوانید از طریق کد ملی مدیرعامل و رمز عبور تعیین شده در هنگام ثبت نام وارد سیستم شوید.

2-  «جهت دریافت مجوز نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد»، پس از پایان فرایند، میبایست از طریق منوی گزارش ها/لیست مجوزهای صادر شده؛ اقدام به چاپ مجوز فعالیت و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی نمود. لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی اصالت مجوز را از طریق زیرساخت ارتباطی سازمان های دولتی، استعلام می نماید.

 3-  پیمانکاران می بایست صرفآ مدیرعامل یا نمایندگان حقوقی یا مالی مطلع خود را که شاغل در آن شرکت می باشند جهت ثبت اطلاعات در سامانه و دریافت مجوز معرفی نموده و از معرفی سایر افراد وپرداخت هرگونه وجهیبه ایشان خودداری نماید، بدیهی است درغیراینصورت مسؤلیت هرگونه تخلفی به عهده آن شرکت می باشد.

4-  پیمانکاران قبل از ثبت اطلاعات مربوط به درخواست مجوز ، می بایست راهنمای سامانه که کلیه مراحل را مطالعه نموده و درصورت  انجام  فعالیت در محدوده قانونی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اقدامات لازم که شامل ثبت و بارگذاری مستندات قرارداد/الحاقیه می باشد را در سامانه بعمل آورند.

5-  پیمانکاران موظف بوده  1در قراردادهایی که شامل خرید کالا نیز می باشند مستندات مربوط به ورود کالا به منطقه ویژه را در سامانه بارگذاری نمایند.

6-   پس از ثبت اطلاعات در سامانه توسط پیمانکار ، کارفرما و شرکت طرف قرارداد می بایست اطلاعات مذکور و اسناد بارگذاری شده را تایید و با اصل آن مطابقت داده و ظرف مدت حداکثر 72 ساعت پس از دریافت درخواست  نسبت به بررسی و اقدامات بعدی در سامانه مذکور اقدام نمایند ، همچنین درصورت برگشت درخواست در سامانه به دلیل ناقص بودن اطلاعات و... از سوی این مدیریت نیز ، پیمانکار و کارفرما می بایست مجددآ ظرف مدت مذکور نسبت به اصلاح اطلاعات و ارسال آن در سامانه اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت هرگونه عواقب ناشی از تآخیر در فرایند مذکور برعهده کارفرمایان و پیمانکار مربوطه خواهد بود.

                         ورود به سامانه اصلی