/problems/انتقادات و پیشنهادات

با عرض سلام، چناچه هرگونه شکایت یا انتقادی و پیشنهادی از حوزه عملکردی سازمان منطقه ویژه پارس دارید، از این قسمت ما را مطلع سازید و با یادداشت کد رهگیری شکایات خود را پیگیری کنید.

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!