/problems/سنجش رضایت ارباب رجوع

با عرض خیر مقدم، فرم نظر سنجی زیر جهت بررسی میزان رضایت شما از خدمات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در راستای سنجش میزان رضایت مشتریان و ذی نفعان تهیه شده است. لطفا با پاسخ به سوالات ما را در ارائه بهتر خدمات راهنمایی کنید. شما همچنین میتوانید با پیامک نظرات خود به شماره 300073601 و تماس با صندوق پیامگیر مدیر عامل سازمان به شماره 07731376613با ما در ارتباط باشید.

سنجش رضایت مشتری

نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای انجام خدمات مورد نظر شما چگونه بود؟
*
2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود؟
*
نام فرد یا افراد یا واحدی را که مناسب ترین برخورد با شما را داشتند مرقوم بفرمایید.
نام فرد یا افرادی یا واحدی را که برخورد نا مناسبی با شما داشتند، مرقوم بفرمایید.
آیا خدمات مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
*