/پژوهش و فناوری/مراحل تعریف و تصویب پروپوزالها/مراحل تعریف و تصویب پروپوزالهای تحصیلات تکمیلی

مراحل تعریف و تصویب پروپوزالهای تحصیلات تکمیلی

مراحل تعریف و تصویب پروپوزال‌های تحصیلات تکمیلی

به‌منظور حضور فعال پژوهشگران و حمایت از نیروهای توانمند و متخصص جوان در ارائه ایده‌های نو، استفاده از آخرین فناوری‌ها و ایجاد ارتباط موثر دانشگاه و صنعت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پروژه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تصویب شده است و کاربرد آن‌ها در راستای اهداف و سیاست‌های سازمان باشد، حمایت می‌کند. در همین راستا دانشجویان محترم می‌توانند پیشنهادات پژوهشی خود را که در قالب پروژه‌های دانشجویی مرتبط با حوزه عملکردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است، با در نظر داشتن موارد ذیل، به مدیریت پژوهش و فناوری ارائه کنند.

- ارائه نامه تایید و تصویب پروپوزال، مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرم‌ها، با سربرگ و مهر دانشگاه (صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و یا دفتر ارتباط با صنعت).

- تهیه و تکمیل پروپوزال، مطابق فرمت ارائه شده در بخش فرم‌ها (به پروپوزال‌های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود).

- بررسی و تصویب پروژه طبق فرآیند مراحل تصویب پروژه‌های دانشجویی.

- ارائه گزارشات اجرای پروژه در مقاطع زمانی تعیین شده به مشاور صنعتی یا کارشناس مربوطه.

- حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه دانشگاه و صدور نامه توسط دانشگاه؛ و تاریخ ارائه به مدیریت پژوهش و فناوری، پانزده روز است.

- حداکثر زمان پذیرش گزارش نهایی در فرمت سازمان، یک ماه پس از تاریخ دفاع پایان‌نامه است.

- دانشجویان برای اخذ امضا استاد راهنما ذیل تفاهم‌نامه، حداکثر ده روز قرصت دارند.

- دانشجویان محترم نباید قبلا از هیچ سازمان دیگری (دولتی – غیردولتی) برای اجرای پروژه موردنظر، حمایت مالی یا معنوی دریافت کرده باشند.