» بانک اطلاعات » مجتمع ها و فازهای گازی

بانک اطلاعات انرژی پارس / پالایشگاهها

 
پالایشگاه فاز 1 :
 
به منظور استخراج و بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در هر فاز دو سکوی سرچاهی نصب شده است که هر کدام ظرفیت پذیرش 16 چاه را دارند که 6 عدد فعال است.
در فاز 1 روزانه 3/28 میلیون مترمکعب گاز از دو سکوی سرچاهی برداشت و عملیات جداسازی آب همراه گاز در سکو انجام می گیرد و گاز و میعانات گازی بصورت دو فازی به وسیله یک خط لوله زیردریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به خشکی منتقل میگردد.
روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله 56 اینچ وارد شبکه ی سراسری و 40 هزار بشکه میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره سازی جهت صادرات ارسال می گردد.
همچنینH2S در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت گوگرد هدایت و روزانه 200 تن گوگرد به صورت دانه بندی شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل می شود.
 
پالایشگاه فاز 2 و 3 :
 
عملیات توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی تاریخ 6/7/76 به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید و در تیرماه 1383 بطور کامل به بهره برداری رسید.
روزانه 5/56 میلیون متر مکعب گاز از دو سکوی سرچاهی برداشت و بصورت سه فازی شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.
روزانه 3/53 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله 56 اینچ وارد شبکه سراسری و 80 هزار بشکه میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره سازی جهت صادرات ارسال می شود.
همچنینH2S جدا شده در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت گوگرد هدایت و روزانه 400 تن گوگرد به صورت دانه بندی شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل می شود.
 
پالایشگاه فاز 4 و 5 :
 
عملیات توسعه فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی در مرداد ماه 1379 به کنسرسیومی متشکل از شرکت های انی، پتروپارس و نیکو واگذار گردید و در بهمن ماه 1383 به طور کامل به بهره برداری رسید.
در هر فاز 2 سکوی عملیاتی سر چاهی نصب شده است که در هر کدام پذیرش 12 حلقه چاه دارند. روزانه 5/56 میلیون مترمکعب گاز از مخزن برداشت و بصورت 3 فاز شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی 32 اینچ به فاصله 100 کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.
 
پالایشگاه فاز 6 و 7 و 8 :
 
عملیات توسعه فازهای 6 و 7 و 8 میدان گازی پارس جنوبی- در بهمن ماه 1382 بصورت بیع متقابل توسط کنرسیومی متشکل از شرکت ایرانی پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دو شرکت ژاپنی Toyo و JGC و شرکت Daelim از کره جنوبی آغاز و در مهرماه 1387 به بهره برداری کامل رسید.
طبق طراحی محصولات روزانه این پالایشگاه عبارتند از : 104 میلیون مترمکعب گاز ترش خشک، 170 هزار بشکه میعانات گازی و 5000 تن گاز مایع (پروپان و بوتان LPG).
 
پالایشگاه فاز 9 و 10 :
 
عملیات توسعه فازهای 9 و 10میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به کنرسیومی متشکل از شرکت های IOEC، OIEC، GS واگذار گردید و در شهریور سال 87 واحدهای تصفیه گاز در سرویس قرار گرفته و در اردیبهشت سال 88 با راه اندازی واحدهای فرایندی به طور کامل به بهره برداری رسید.
در هر فاز دو سکوی عملیاتی سرچاهی نصب شده است که هر کدام پذیرش 12 حلقه چاه دارند.
روزانه 5/56 میلیون مترمکعب گاز از مخزن برداشت و بصورت سه فازی شامل گاز،‌ میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.
 
طرح توسعه  فاز ١١:

طرح‌ توسعه‌ فاز 11 به‌ منظور تامین‌ گاز ترش‌ مورد نیاز واحدایران ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد.

 مشخصات‌ فنی‌ پروژه‌:
   - تولید گاز از میدان‌ پارس‌ جنوبی‌ به‌ میزان‌ 2000 میلیون‌ فوت‌ مکعب‌ استاندارد در روز
   - گاز ترش استحصالی جهت خوراک واحد LNG‌ به میزان 1900 میلیون‌ فوت‌ مکعب‌ استاندارد در روز
-    استحصال‌ میعانات‌ گازی‌ سنگین‌ به‌ میزان80‌ هزار بشکه‌ در روز
طرح‌ توسعه‌ این‌ فاز به‌ صورت‌ قرارداد بیع‌ متقابل‌ به شرکت چینی CNPC واگذار گردیده‌ است‌.
 
طرح توسعه فاز ١٢:

طرح‌ توسعه‌ فاز 12 به‌ منظور تولید روزانه‌ 3000 میلیون‌ فوت‌ مکعب‌ گاز از مخزن‌ طراحی‌ و اجرا خواهد شد.
 
 هدف‌ از توسعه‌ این‌ فاز عبارت‌ است‌ از:
 
    - تولید روزانه‌ 78 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌ جهت‌ تزریق‌ به‌ خط‌  IGAT6 (خط‌ لوله‌ ششم‌ گاز کشور(
    - تولید روزانه‌ 110000 بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ سنگین‌.
-     تولید روزانه‌ 600 تن‌ گوگرد دانه‌بندی‌ شده‌.
-     تولید 10 میلیون تن LNG در سال.

طرح توسعه فاز ١٣:

ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
 تاسیسات دریایی:
-     تعداد چاه: 38 حلقه
    - تعداد سکوهای دریائی: 4 سکو هر یک جهت تولید 500 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
 
 خطوط لوله دریایی:
   -  خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG
   -  خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 14 کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG
 
 پالایشگاه خشکی:
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
 
    50 - میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
   1/1-  میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
    77-  هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
   -  یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.
 
طرح توسعه فاز ١٤:

ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
 تاسیسات دریایی:

  - تعداد چاه: 44 حلقه
  -  تعداد سکوهای دریائی: 4 سکو هر یک جهت تولید 500 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
  
 خطوط لوله دریایی:

     خطوط لوله اصلی : دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .
    خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 18 کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG.
 پالایشگاه خشکی:
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
     50 - میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
    1/1 - میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
    77 - هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
   -  یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.
 
طرح توسعه فازهای ١٥ و ١٦:

 هدف‌ از توسعه‌ این‌ فاز عبارت‌ است‌ از:
   -  تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌
   -  تولید روزانه‌ 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌
   -  تولید سالیانه‌ 1.05 میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ "LPG" (پروپان و بوتان)
   -  تولید سالیانه‌ 1 میلیون‌ تن‌ اتان‌ به‌ منظور تامین‌ خوراک‌ واحدهای‌ پتروشیمی‌
   -  تولید روزانه‌ 400 تن‌ گوگرد
 
طرح توسعه فازهای ١٧ و ١٨:


توسعه‌ فازهای‌ 17 و 18 میدان‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ به‌ منظور تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ و  400 تن‌ گوگرد و تولید سالیانه‌ 1 میلیون‌ تن‌ اتان‌ و 1.05 میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ (پروپان‌ و بوتان‌)
"LPG"انجام‌ می‌شود.
تاسیسات‌ فرا ساحلی‌ این‌ طرح‌ در فاصله‌ 100 کیلومتری‌ از ساحل‌ عسلویه‌ احداث‌ می‌گردد. چهار سکوی‌ حفاری‌ تولیدی‌ شامل‌ 44 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز، دو خط‌ لوله‌ 4 اینچ‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌، تاسیسات‌ دریایی‌ این‌ طرح‌ را شامل‌ می‌شود.
 
طرح توسعه فاز ١٩:


ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
 تاسیسات دریایی:
    -تعداد چاه: 21 حلقه( حفاری 15 حلقه چاه جدید + 6 حلقه چاه سکوی SPD2 فاز1(
    - تعداد سکوهای دریائی: 4سکو (2 سکوی اصلی+ 2 سکوی اقماری(
   -  سکوی موجود SPD2 فاز 1 به عنوان یکی از دو سکوی اقماری خواهد بود.
   -  خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG
   -  خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اینچی پوشش دار (Cladded)انتقال گاز از سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 12 کیلومتر .
 پالایشگاه خشکی:
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
    50 - میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
    1/1 - میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
    77-  هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
  -    یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.
 محصولات جانبی:
     گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن در روزجهت صادرات.
 
طرح توسعه فازهای  ٢٠ و ٢١:


طرح توسعه این فاز با به کارگیری پیمانکاران و سازندگان داخلی و به صورت EPCCS اجرا خواهد شد.
محل اجرای این فاز در خلیج فارس و سایت شماره 1 منطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر عسلویه می باشد.
 
 هدف از توسعه این فاز عبارت است از:
   -تامین روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده برای مصارف داخلی
   - بازیافت سالیانه یک میلیون تن گاز اتان قابل مصرف در صنایع پتروشیمی
   - بازیافت سالیانه 1.05 میلیون تن گاز مایع مرغوب جهت صادرات
   - تولید روزانه 75000 بشکه میعانات گازی گوگردزدایی و تثبیت شده جهت صادرات
   - بازیافت روزانه 400 تن گوگرد جهت صادرات
 
طرح توسعه فازهای ٢٢ و ٢٣ و ٢٤:

 ظرفیت تولید از مخزن :
دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
 تاسیسات دریایی:
  -تعداد چاه: 38 حلقه
  -تعداد سکوهای دریائی: 4 سکو هر یک جهت تولید 500 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
  -خطوط لوله دریایی:
  -خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .
  -خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 و 20  اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 14 کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG.
 پالایشگاه خشکی:
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
   50 -میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
   1/1-  میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
   77-  هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
  -  یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.