تور پرنده نگری و آشنایی با حفاظت محیط زیست

(شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰) ۱۲:۳۵

تور پرنده نگری و آشنایی با حفاظت از محیط زیست با همکاری اداره محیط زیست عسلویه در پارک ملی دریایی نایبند برگزار شد.

کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 15
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 14
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 13
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 12
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 11
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 10
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 9
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 8
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 7
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 6
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 5
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 4

کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 3
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 2
کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید