جزییات خبر

پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه توسط کوهنوردان سازمان منطقه ویژه پارس

(شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) ۲۲:۵۱

کوهنوردان سازمان منطقه ویژه پارس مسیر آبشار زرد لیمه در استان چهار محال و بختیاری را به مسافت ۵۰ کیلومتر پیمایش کردند.


پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 86
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 85
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 84
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 83
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 82
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 81
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 80
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 79
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 78
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 77
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 76
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 75
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 74
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 73
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 72
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 71
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 70
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 69
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 68
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 67
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 66
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 65
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 64
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 63
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 62
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 61

پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 59

پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 57
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 56
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 55
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 54
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 53
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 52

پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 50
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 49
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 47
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 46
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 45
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 44
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 43
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 42
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 41
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 40
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 38پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 33
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 32
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 31
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 29
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 28
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 27
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 26
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 25
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 24
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 23
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 19
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 18
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 15
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 11
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 9
پیمایش مسیر آبشار زرد لیمه در کوهرنگ 6
  عکاس : اسماعیل زارع
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید