جزییات خبر

صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه پارس به بام استان بوشهر

(شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷) ۱۲:۲۵

36 نفر از کوهنوردان سازمان منطقه ویژه پارس، طی 16 و 17 اسفند ماه، به قله 1960 متری بیرمی (بلندترین قله استان بوشهر) صعود کردند.


صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 37
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 31

صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 29
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 28
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 27
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 26
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 25

صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 22
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 21
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 20
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 19
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 18
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 17
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 16
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 14
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 13
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 12
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 11
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 10
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 8


صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 5
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 34


صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 31
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 30
صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 29

صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 27صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 11

صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 4

صعود کوهنوردان سازمان به قله بیرمی استان بوشهر 1
پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید