جزییات خبر

برگزاری اولین نشست توجیهی -آموزشی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری

(یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸) ۲۱:۵۵

اولین نشست توجیهی - آموزشی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری با حضور اصحاب رسانه استان بوشهر در سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.

 

نشست توجیهی درمواقع اضطرار 13
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 24

نشست توجیهی درمواقع اضطرار 23
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 22
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 21
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 20
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 19
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 18
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 17

نشست توجیهی درمواقع اضطرار 15
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 14

نشست توجیهی درمواقع اضطرار 11
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 9
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 8

نشست توجیهی درمواقع اضطرار 4
نشست توجیهی درمواقع اضطرار 3

 

نشست توجیهی درمواقع اضطرار 25


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید