/صدور مجوز فعالیت اقتصادی

مجوز فعالیت اقتصادی پیمانکاران

     جهت  ثبت درخواست و پیگیری مجوز فعالیت اقتصادی به سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به آدرس BPMS.PSEEZ.IR مراجعه نمایید.

لطفا قبل از ثبت درخواست به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-  قبل از ثبت درخواست مجوز می بایست حتما در سیستم ثبت نام کرده باشید تا بتوانید از طریق کد ملی مدیرعامل و رمز عبور تعیین شده در هنگام ثبت نام وارد سیستم شوید.

2-  «مراجعه حضوری صرفآ جهت دریافت مجوزمی باشد»، که از طریق بخش پیگیری سامانه مذکور و همچنین پیامک به اطلاع متقاضی می رسد لذا در بقیه مراحل نیاز به مراجعه حضوری و تماس تلفنی به این سازمان نمی باشد.

3-  پیمانکاران می بایست صرفآ مدیرعامل یا نمایندگان حقوقی یا مالی مطلع خود را که شاغل در آن شرکت می باشند جهت ثبت اطلاعات در سامانه و دریافت مجوز معرفی نموده و از معرفی سایر افراد و پرداخت هرگونه وجهی به ایشان خودداری نماید ، بدیهی است درغیراینصورت مسؤلیت هرگونه تخلفی به عهده آن شرکت می باشد.

4-  پیمانکاران قبل از ثبت اطلاعات مربوط به درخواست مجوز ، می بایست راهنمای سامانه که کلیه مراحل را مطالعه نموده و درصورت  انجام  فعالیت در محدوده قانونی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اقدامات لازم که شامل ثبت و بارگذاری مستندات قرارداد/الحاقیه می باشد را در سامانه بعمل آورند.

5-  پیمانکاران موظف بوده  1در قراردادهایی که شامل خرید کالا نیز می باشند مستندات مربوط به ورود کالا به منطقه ویژه را در سامانه بارگذاری نمایند.

6-   پس از ثبت اطلاعات در سامانه توسط پیمانکار ، کارفرما و شرکت طرف قرارداد می بایست اطلاعات مذکور و اسناد بارگذاری شده را تایید و با اصل آن مطابقت داده و ظرف مدت حداکثر 72 ساعت پس از دریافت درخواست  نسبت به بررسی و اقدامات بعدی در سامانه مذکور اقدام نمایند ، همچنین درصورت برگشت درخواست در سامانه به دلیل ناقص بودن اطلاعات و... از سوی این مدیریت نیز ، پیمانکار و کارفرما می بایست مجددآ ظرف مدت مذکور نسبت به اصلاح اطلاعات و ارسال آن در سامانه اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت هرگونه عواقب ناشی از تآخیر در فرایند مذکور برعهده کارفرمایان و پیمانکار مربوطه خواهد بود.

 توجه: جهت پیگیری درخواست‌های قبل از تاریخ 1398/3/6 که از مرحله بررسی توسط کارشناس گذشته‌اند از سیستم قبلی(لینک زیر)وارد شوید، همچنین می‌توانید استعلام مجوزها سال‌های پیش را مشاهده نمایید.

استعلام مجوز فعالیت                           ورود به سامانه