/پژوهش و فناوری/شورای پژوهش

شورای پژوهش

 شورای پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منظور ارتقاء سطح کیفیت پژوهش در سازمان،نهادینه کردن پژوهش ها و بهره گیری از روشهای علمی در تدوین برنامه ها و در جهت نیل به اهداف زیر تشکیل می شود:

- ایجاد زمینه های مناسب جهت اتخاذ تدابیر لازم برای هدایت طرحهای پژوهشی کاربردی متناسب با نیاز سازمان

 -تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم برای فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت گسترش پژوهش و فناوری و تولید دانش 

 -برنامه ریزی و تهیه و ارائه روشهای نوین جهت اجرای پژوهشهای کاربردی 

 تعیین و تصویب الویت های پژوهشی ،بررسی طرحها و اتخاذ تصمیم در اجرا و هدایت آنها-

- برنامه ریزی در راستای ایجاد بستر مناسب جهت برقراری ارتباط منسجم تر با موسسات پژوهشی ،دانشگاهها و صنایع

- بررسی و اظهار نظر در موارد ارجاعی از مدیر عامل سازمان

 -بررسی و تصویب طرحها و پروژه های پژوهشی و تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز سازمان

 

  

اعضای شورای پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 1397

اداره/سازمان

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیر عاملرئیس شورا

مهدی یوسفی

1

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

رئیس پژوهش و فناوری و دبیر شورا

خشایارپورمحمد شاهینی

2

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مشاور  ارشد مدیرعامل در امور اجرائی  

عباس دولتی زاده

3

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مشاور مدیر عامل در امور پژوهش 

عبدالحسن بهرامی

4

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

معاون پژوهشی و عضو هیات علمی

شهریار عصفوری

5

پارک علم و فناوری خلیج فارس

رئیس پارک علم و فناوری

حبیب رستمی

6

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

رئیس دانشگاه 

حسین اسکندری

7

پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس پژوهشکده محیط زیست

ابراهیم علایی

8

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیر امور مالی

حمیدرضا جهانی

9

مرکز آموزش مدیریت دولتی

جانشین مرکز آموزش مدیریت دولتی

اصغر ناصری

10

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

جانشین رئیس پژوهش و فناوری

ندا عیناوی

11

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

سرپرست ایمنی،بهداشت،محیط زیست،پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

بهرام دشتی نژاد

 

12

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

عضو هیئت علمی

محمد بهروزی

13

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

سرپرست مدیریت منطقه پارس 2 (کنگان)

عباس قائدی برازجانی

14

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

سرپرست مدیریت پارس1

مجید بحرانی

15

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مدیر منابع انسانی

تیمور جدیدالاسلامی

16

دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیئت علمی

علیرضا چمکوری

17